پلن پاداش

نتیجه تصویری برای ‪gift‬‏

پلن پاداش دهی سالانه

بعد از ثبت نام و خرید استارت اپ تحت پوشش حامی درآمد حاصله از فروش اپلیکشن بالاگل در بانک بلوکه شده و از سود آن استارت آپ های درآمدزا تولید می شوند و ۷۵ درصد از سود حاصله از استارت آپ ها به عنوان پاداش از طریق واریز شبا به حساب تک تک حامیان به عنوان پاداش سالانه واریز می شود برای تشکر از تولید استارت آپ های ملی و ۲۵ درصد سود حاصله از درآمد استارت آپ ها تحت پوشش سامانه به حساب کارکنان مجموعه و مدیر سامانه واریز میگرد هدف حامی تولید استارت اپ های ملی و چرخانندن چرخ اقتصادی کشور در بخش استارت آپ ها می باشد

اهداف کوتاه مدت سامانه حامی

ساخت استارت آپ “پاکن” در بخش بازیافت خانگی

ساخت استارت آپ “بی | beay ” در بخش سیستم مزایده آنلاین