نمایندگان

نمایندگان

سامانه حامی در نظر دارد برای پیشرفت و رسیدن سریع تر به سود دهی این پلتفرم قدرتمند و پویا شروع به فعال کردن مراکز هوشمند خود در هر شهر از میهن عزیزمان اقدام به عمل آورد. حال برای پیوستن به مراکز هوشمند چه باید کرد.هر شخص که صاحب کسب کار خدمات اینترنتی یا به عبارتی کافی نت می تواند به عنوان مراکز مورد تاییده سامانه حامی شروع به فعالیت کنید.

شرایط:

۱_ داشتن جواز کسب معتبر از اصناف مربوطه

۲_ داشتن لوکیشن محل کسب و کار در گوگل

۳_ تسلط کافی به ثبت نام در سامانه

درصورت داشتن شرایط فوق از تصویر زیر شروع به فعال سازی مرکز خود اقدام کنید.

توجه:مراکزی که دارای فرم ثبت نام اختصاصی و در لیست مراکز تایید شده نبوده غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده از مراجع قضایی پیگیری می شود.(درصورت مشاهده حتما به ما اطلاع بدهید)

پیوستن به مراکز هوشمند

برای پیوستن به مراکز هوشمند کلیک نماید