کارشناس ارشد | حمیدرضا کریمی

حمیدرضا کریمی

نام و نام خانوادگی

حمیدرضا کریمی

تحصیلات

فوق دیپلم

سِمَت

کارشناس

شماره تماس

۰۹۳۵۳۳۶۱۷۲۸

توضیحات

نظارت بر حامیان

وضعیت

تایید شده و فعال 

 

Related image