استارت آپ های تحت پوشش

به نام خداوند بخشنده و مهربان

استارت آپ های تحت پوشش سامانه حامی

در این بخش شما با اپلیکیشن های ساخته شده و تحت پوشش سامانه حامی آشنا می شوید. هر استارت آپ در یک حوزه به خصوص فعالیت خود را انجام می دهد.

اپلیکیشن کاربردی دکه

اپلیکیشن کاربردی دکه

اپلیکیشن ورزشی بالاگل

اپلیکیشن ورزشی بالاگل