کارشناس | ابوالفضل کاظم خانی

 

نام و نام خانوادگی

ابوالفضل کاظم خانی

تحصیلات

دیپلم

سِمَت

کارشناس

شماره تماس

۰۹۰۵۷۳۰۲۷۶۸

توضیحات

راهنمایی و عضوگیری

وضعیت

تایید شده و فعال 

Related image