درباره ما

حال شما می پرسید که کار حامی چیست ؟ امروزه بسیاری از اپلیکشن های دنیا که به سودآوری می رسند بخشی کوچکی از این سود را به عنوان جایزه اختصاص می دهند و با برگزاری قرعه کشی به تعداد محدودی این جایزه را اختصاص می دهند اما در حامی همه استفاده کنندگان اپلیشکن های تحت حمایت سامانه از این سود بهره مند شده و به صورت سالانه(واریز آنی به حساب بانکی که در فرم ثبت نام وارد کرده اید) به پاداش می رسند. کافی است مراحل ثبت نام را در سامانه برای خود و اعضا خانواده تکمیل و به خانواده عظیم ما بپیوندید. خبرهای خوبی در راه است ….

حامی بزرگ ترین پلتفرم خرید استارت آپ های نوپا می باشد هر شخص = یک فرصت

با سامانه حامی به زندگی بهتر کمک کنید