اعتبار

حامی کاملا قانونی بوده و زیر نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند و مجوز های فعالیت از مراجع قانونی را اخذ نموده است.